opkik
mu logo
opkik

Korisnik i promotor projekta je:

Općina Kistanje

Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje
OIB: 41783102203
http://www.kistanje.hr/ 

Općina Kistanje se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji, na prostoru Bukovice, površine 244,11 km², oko 30 km jugozapadno od Knina, graniči s Općinama Ervenik (na sjeveru), Promina (na istoku), Gradom Skradinom (na jugu), dok na zapadu graniči sa Zadarskom županijom. U istočnom dijelu Općine nalazi se dio područja Nacionalnog parka Krka.

Ovim područjem protječe rijeka Krka, na kojoj se nalazi hidroelektrana Manojlovac, a tu su i vodom veoma bogat izvor Miljacka, sa kojeg se pitkom vodom opskrbljuju Općina Kistanje, Grad Skradin i Općina Promina. Naime, izvor Miljacka ima veliku izdašnost i tu je izgrađeno crpno postrojenje Miljacka kapaciteta oko 140 l/s. Snabdijevanje vodom osigurano je vodospremama (Zečevo-1300m³, Modrino Selo –500m³ i Kistanje –1500m³) s razvodnom mrežom ( Ø 80 mm– 300mm ).

Procjenjuje se da će se razvoj Općine Kistanje osloniti uglavnom na razvoju poljoprivrede i stočarstva, korištenju vodnih potencijala vodom bogatog izvora Miljacka, na razvoju turizma, posebno seoskog turizma, obzirom na blizinu Nacionalni park Krka, spomenika kulture koji se nalaze na teritoriji općine, Manastira sv. Arhanđela – Krka, rimskog logora Burnum (Šupljaja), itd., koji iz godine u godinu imaju sve veći broj posjetilaca iz zemlje i inozemstva.

Sukladno statutu općine sa projektom će upravljati Jedinstveni upravni odjel.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik projekta