opkik
mu logo
opkik

Sa projektom izgradnje Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora Krka u Kistanju (u daljnjem tekstu Projekt) planira se izgradnja poduzetničke infrastrukture ukupne neto zatvorene površine 607,11 m2sa kapacitetima za rad PPI-a, za rad, savjetovanje i educiranje novih i postojećih MSP, zatim sa kapacitetima za savjetovanje, educiranje i inkubaciju novih MSP iz djelatnosti trgovine, pakiranja i skladištenja mesa, voća i povrća, te savjetovanja i edukacije iz djelatnosti ruralnog ugostiteljstva i turizma povezanog sa zdravom prehranom.

Analiza opravdanosti otvaranja ruralnog poduzetničkog inkubatora u Kista

nju izrađena je na zahtjev Općine Kistanja kako bi se definirao koncept inkubatora koji će prostorno i sadržajno adekvatno odgovoriti na potrebe za kvalitetnom poduzetničkom potpornom infrastrukturom, vodeći računa o izvedivosti i održivosti ulaganja, kao i o generiranju maksimalnih dugoročnih učinaka za razvoj poduzetništva u Kistanju.

Analiza potreba je provedena u razdoblju od listopada do prosinca 2016. godine, a sastojala se od iscrpne analize raspoloživih dokumenata o radu inkubatora u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te pratećih preporuka i analize postojećih poduzetnika i potencijalnih poduzetnika-početnika na području općine Kistanje i okolice, kao potencijalne ciljne skupine budućeg inkubatora.

Općina Kistanje pokazuje negativne trendove skoro u svim segmentima. Karakteriziraju ga negativni trendovi u radu MSP poduzetnika, smanjenje broja trgovačkih društava i posljedično broja njihovih zaposlenika, relativno visoka stopa nezaposlenosti te niska neto dobit u usporedbi sa sličnim općinama u Hrvatskoj. Sa projektom otvaranja poduzetničkog inkubatora želi se održati postojeće MSP i dodatno potaknuti njihov rast. Opravdanost pokretanja projekta inkubatora opravdana je i relativno visokim interesom za pokretanjem poduzetničkog pothvata, kao i visokom razinom izražene potrebe za stručnim uslugama koje inkubator može pružiti.

Detaljan projekt, temeljen na objektivnim i konzervativnim procjenama, omogućuje uvid u sve potrebne troškove, kao i koristi koje se od projekta mogu očekivati u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Svrha projekta je:

  • društveno i institucionalno promicanje poduzetništva u Kistanju i okolnim općinama,
  • ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća u Kistanju i okolnim općinama i
  • omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća u kistanju i okolnim općinama.

 

Očekivani rezultati projekta su:

Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura

neto zatvorene površine 607,11m2

Broj PPI-jeva koji će koristiti infrastrukturu

3

Broj poduzeća koja će koristiti infrastrukturu tj. proizvode/usluge infrastrukture

22

Broj novih poduzeća koja će koristiti infrastrukturu tj. proizvode/usluge infrastrukture

12

Kapacitet infrastrukture, smještajni kapacitet poduzetnika u infrastrukturi

10

Popunjenost infrastrukture

77,21 %

Način provedbe projekta je u skladu sa metodologijom project management -a , to jest sa provedbom projekta će upravljati projektni tim sastavljen od voditelja tima i članova tima podijeljenih po pojedinim strukama koji će sudjelovati u izgradnji opremanju i početku rada ruralnog poduzetničkog centra Krka u skladu sa elementima i planom aktivnosti navedenim u ovoj studiji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik projekta