opkik
mu logo
opkik

Općina Kistanje je nakon provedenog javnog natječaja dana 01. lipnja 2018.g .sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora ''Krka'' Kistanje sa tvrtkom Graditelj svratišta d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ugovorenih radova je 9.161.067,99 kuna bez PDV-a. Izvođač radova je uveden u posao dana 11. lipnja 2018.g, a rok za dovršetak ugovorenih radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Ugovor o provedbi stručnog nadzora nad izgradnjom ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora ''Krka'' Kistanje nakon provedenog javnog natječaja sklopljen je sa tvrtkom CAPITAL ING d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ugovora za stručni nadzor iznosi 388.200,00 kuna bez PDV-a.

Projektnu dokumentaciju za izgradnju ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora ''Krka'' Kistanje izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

Općina Kistanje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik projekta